അഗ്നിശമനി നിര്‍മ്മാണംആവശ്യമുള്ള പദാര്‍ഥങ്ങള്‍   :സോഡിയം ബൈ കാര്‍ബണേറ്റ് NaHCO3
       : ആസിഡ്‌ (നേര്‍ത്ത HCl OR വിനാഗിരി )  

     (CO2 വായുവിനേക്കാള്‍ സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് .     CO2 തീ അണക്കുന്ന വാതകമാണ് .)
                         

No comments:

Post a Comment