പ്രതലബലം പരീക്ഷണം-2

ദ്രാവക ഉപരിതലം വലിച്ചു കെട്ടിയ ഒരു പാളി പോലെയാണ് . ഇതിനു കാരണം പ്രതല ബലമാണ്.ഉപരിതല തന്മാത്രകളില്‍ അനുഭവപ്പെടുന്ന അസന്തുലിതമായ ആകര്‍ഷണ ബലമാണ് പ്രതല ബലം ഉണ്ടാക്കുന്നത്

1 comment: